Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg!
Kleurlenzen gebruik en onderhoud

VEILIG GEBRUIK EN ONDERHOUD KLEURLENZEN
 

Lees altijd aandachtig de bijsluiter van de fabrikant voordat u de gekleurde lenzen gaat gebruiken.
Het is belangrijk dat u correct omgaat met het plaatsen en het onderhoud van de lenzen.
De kleurlenzen zijn geschikt voor normale, gezonde ogen.
Raadpleeg een arts, oogarts of opticien als u niet zeker bent of deze contactlenzen geschikt zijn voor u.

Verkeerd gebruik kan leiden tot irritaties of infecties waarvoor Topproducts.be niet verantwoordelijk gesteld kan worden.

Contact Linsen anbringen

Reiniging contactlenzen :

 • Gebruik alléén de lenzenvloeistof speciaal bedoeld voor kleurlenzen, andere vloeistoffen kunnen andere bestanddelen bevatten waardoor je lenzen kunnen verkleuren.
  We kunnen dan ook géén garantie geven bij gebruik van andere vloeistoffen.
  Bestel bij je lenzen onze EDIT EYE CARE solution setje.
 • Reinig de contactlenzen voor en na gebruik.
 • Nooit kraanwater of speeksel gebruiken om de lenzen of het lenzendoosje te reinigen of vochtig te maken.
 • Gebruik nooit 2 x dezelfde lenzenvloeistof en ververs altijd opnieuw bij het opbergen van de lenzen.
 • Zorg ervoor dat voldoende lenzenvloeistof in de opbergdoosje zit.
 • Bewaar de vloeistof op kamertemperatuur.
 • Zorg dat de opening van het flesje lenzenvloeistof altijd goed afgesloten is en nergens mee in aanraking komt.
 • Let er ook op dat u de lenzen niet onbeschermd (open) laat staan, zodat het in contact komt met spuitbussen of teveel warmte.

Veilig gebruik :

 • Reinig je handen voordat je in contact komt met de lenzen, liefst met antibacteriële zeep en droog ze goed af.
 • Vermijd direct contact tussen de lenzen en zeepproducten, het kan tot irritatie leiden.
 • Raak de lenzen alléén aan met je vingertoppen, niet met je scherpe vingernagels want je kan het ultradun materiaal beschadigen.
 • Wrijf niet over je ogen als je lenzen draagt, ze kunnen verschuiven en tot irritatie leiden.
 • Vervang beschadigde of uitgedroogde lenzen, draag deze nooit.
 • Gebruik géén lenzen over mekaar, je ogen krijgen te weinig zuurstof en kunnen permanent beschadigd worden.
 • Werken met irriterende stoffen, contactlenzen uitdoen.
 • Niet dragen tijdens het autorijden.
 • Lenzen niet gebruiken of uitnemen bij rode, tranende, pijnlijke, jeukende, brandende of lichtgevoelige ogen, vraag advies bij opticien of oogarts.
 • Gebruik geen oogdruppels of oogmedicatie als je lenzen draagt, vraag eerst advies aan uw oogarts.
 • Niet dragen in bad of tijdens het zwemmen tenzij het gebruik van een goede waterdichte zwembril.
 • Draag ze nooit als je gaat slapen en ga niet naar bed met een oogontsteking, vraag advies aan je dokter.
 • Gebruik ze alléén voor jouw persoonlijk, en ruil ze niet met andere personen.
 • Hou rekening met de gebruiksduur van de contactlenzen, deze kunnen per soort verschillen, overschrijd deze periode niet!

Make-up en cosmetische sprays :

 • Make-up aanbrengen na het inzetten van de contactlenzen.
 • Bij geïrriteerde of rode ogen make-up en lenzen vermijden.
 • De randen van de oogleden vrijhouden van make-up, zoals oogpotlood.
 • Gebruik waterproof mascara en eyeliner, mascara met vezels die je wimpers verlengen kunnen contactlenzen beschadigen.
 • Zorg ervoor dat make-up en zeep niet in direct contact komt met de lenzen, dit kan infecties veroorzaken.
 • Make-up verwijderen voor het uitnemen van de kleurlenzen.
 • Haarlak, deodorants, parfums sprayen, voor het plaatsen van de lenzen.


[en]SAFE USE AND MAINTENANCE COLORED LENSES

Always read the leaflet from the manufacturer before using colored lenses.
It is important that you deal properly with the use and care of the lenses.
The color lenses are suitable for normal, healthy eyes.

If you are not sure whether these contact lenses are right for you, consult a doctor, ophthalmologist or optician.

Improper use can cause irritations or infections which Topproducts.be can not be held responsible.

Contact Linsen anbringen

Cleaning :

 • Use only the special liquid for colored contact lenses, other liquids may included Ingredients
  that are not suitable and can discolor your lenses.
  We can not give guarantee if you use other liquids.
  Order your lenses with our EDIT EYE CARE solution set.
 • Clean the contact lenses before and after use.
 • Never use tap water or saliva to clean the contact lenses or the storage box.
 • Never use 2 x the same contact lens solution and refresh everytime again when storing the lenses.
 • Ensure there is sufficient liquid in the storage box.
 • Store the solution at room temperature.
 • Make sure the cap of the contact lens solution is always properly closed, so it does not come into contact with other products,
 • Do not let the lenses unprotected open, it can come into contact with aerosols or too much heat.

Safe use :

 • Wash your hands before you come in contact with the lens, preferably with antibacterial soap and dry them well afterwards.
 • Avoid direct contact between the lenses and soap products, it can cause irritation.
 • Do touch the lenses only with your fingertips, not your sharp fingernails because you may damage the ultra-thin material.
 • Do not rub your eyes when you wear lenses, they can shift and cause irritation.
 • Replace damaged or dehydrated lenses, replace them.
 • Do not use lenses over each other, your eyes do not get enough oxygen and can be permanently damaged.
 • Working with irritating products, take out contact lenses.
 • Do not wear while driving.
 • Do not use lenses or take them out when you have red, watery, painful, itchy, burning or light-sensitive eyes.
  Consult ophthalmologist or optometrist.
 • Do not use eye drops or eye medication if you wear contact lenses, ask first advice to an ophthalmologist.
 • Do not wear in shower or while swimming unless the use of a good waterproof swimming goggles.
 • Never wear them when you go to sleep and do not go to bed with an eye infection, seek advice from your doctor.
 • Only for personal use and do not exchange them with other people.
 • Take into account the sustainability of contact lenses which may vary by species, do not exceed this date !

Make-up and cosmetic sprays :

 • Apply makeup after the placement of the contact lenses.
 • Avoid makeup and contact lenses if you have red or irritated eyes.
 • Keep the inner edge of the eyelids free of makeup, such as eyeliner.
 • Use waterproof mascara and eyeliner, mascara with fibers that extend your eyelashes can damage the lenses.
 • Make sure makeup and soap does not come in direct contact with the lenses, this can cause infection.
 • Remove make-up  before  removing the color lenses.
 • Cosmetic sprays such as hair spray, deodorants, perfume apply before inserting contact lenses.[/en]

Bel voor advies bij uw productkeuze of vragen

 
Aanmelden nieuwsbrief
Ja, hou me op de hoogte van trends, events en coupons via e-mail. Ik kan op elk moment uitschrijven. Voer uw e-mailadres in het invoerveld hieronder en klik vervolgens op 'Aanmelden'

Topproducts.be, Tugela 3, BE3650 Dilsen Stokkem, Limburg, BelgiŽ. Tel: +32 474 33 16 51
E-mail : info@topproducts.be / HR : 0538 477 583 - BTW Nr.: BE 0538 477 583
KBC BANK / IBAN CODE : BE18 7350 1908 7665 / BIC-SWIFT CODE : KREDBEBB, vermeld steeds uw factuurnr. bij uw betalingen.
ViArt - PHP Shopping Cart